Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest firma “Teamsport Paweł Roszak”
mieszcząca się pod adresem: ul. Sobieskiego 50A, 05-530 Góra Kalwaria. NIP firmy to
123-08-57-779.
2.W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy
skontaktować się z Administratorem:
a) mailowo
golsport.pl@gmail.com
b) telefonicznie 666644222
c) pisemnie na adres: “Teamsport Paweł Roszak” ul. Sobieskiego 50A, 05-530 Góra
Kalwaria
3.Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa:
a) poprzez: formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej; z informacji od Państwa
przekazanych ustnie, telefonicznie lub mailowo.
b) w momencie zawarcia z nami umowy na realizację usług.
c) z ogólnodostępnych źródeł np. strony internetowe.
4.Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie usługi i umowy łączącej Państwa z
nami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tejże usługi i umowy (art. 6 ust.
1 lit b RODO).
5.W nielicznych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przekazane zaufanemu
podmiotowi, w celu wykonania usługi, której firma “Teamsport Paweł Roszak” z przyczyn
technicznych nie jest w stanie zrealizować sama w swojej siedzibie.
6.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania usługi, trwania
umowy, nie dłużej niż 36 miesięcy.
8.Państwo mają prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania,
uzupełniani), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.
c) wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
9.Nasze strony internetowe używają plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na
Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie.